SOLD OUT

Strike Edition #01 (SOLD)

Postanowiliśmy wypuścić serię sygnowanych odbitek Strike Edition – 5 obrazów z protestów kobiet, z których dochód w całości przekazujemy Centrum Praw Kobiet. Za niewielką kwotę możemy wesprzeć bardzo realne potrzeby – konsultację psychologiczną, nocleg, pomoc prawną. Akcja trwa zaledwie 7 dni.

Prawa kobiet są łamane głośno i jawnie, ale też po cichu i w ukryciu. Pandemia wzmogła przemoc domową, uniemożliwiła ucieczkę. Skala tego zjawiska jest ogromna.

To jest czas walki o kobiety, na wielu frontach. Zapraszamy Was do akcji!
_______________________________

We decided to release a series of signed prints STRIKE EDITION. These are five images from the protests of Polish women, the income from which will be entirely donated to the Polish Women’s Rights Centre. This is an institution which protects women. For a small amount, we can support very real needs-psychological consultation, accommodation, legal aid. This fundraising lasts 7 days only.

Women’s rights are violated loudly and openly, but also quietly and in secret. The pandemic has increased domestic violence and made escape impossible. The scale of this phenomenon is enormous.

This is a time of struggle for women on many fronts. We invite you to take action!